پست های برچسب: مجید کاکاوند

05.18.2010

اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران درباره مبادله زندانی ميان ايران و فرانسه

نهضت مقاومت ملی ايران: خانم کلوتیلد رایس مدرس فرانسوی که بمدت ده ماه از طرف دولت ایران گروکان گرفته شده بود آزاد شد و بفرانسه باز گشت. این امر با پرداخت 28500هزار دلار جریمه(!) و چند روز پس از آزادی مجید کاکاوند مهندس ایرانی که به جرم خرید قاچاق مصالح الکترونیکی برای جمهوری اسلامی ایران […]

05.6.2010

مخالفت دادگستری فرانسه با استرداد کاکاوند به آمریکا

خُسن آقا: آقا این فرانسوی ها خیلی حرامزاده هستند، این یکی را هم با کلوتيلد ريس مبادله کرد! رادیوفرانسه: مجید کاکاوند در سخنانی خطاب به خبرنگاران از دادگستری فرانسه به خاطر این که برغم به گفتۀ او “تبلیغات و فشارهای سیاسی آمریکا” به کلیۀ تحقیقات لازم دست زده است تجلیل کرد. این مهندس ایرانی افزود […]

Free Blog Themes and Blog Templates