Tag Archive 'مذاکره'

Oct 22 2015

نمایش مسخره

حضرت آقا گویا هنوز حالی اش نشده که این ارهِ که در مقعد او است به این سادگی بیرون نخواهد آمد! تازه معلوم نیست که اصلا امکان خارج کردن آن وجود داشته باشد! ایشان اول برای اینکه از زیر بار مسئولیت و ننگ شانه خالی کند و پذیرش این قرارداد ننگین که صد درجه بد […]

6 پیام

Feb 03 2015

چوب حراج بر ایران مجروح

داستان قدم زدن ظریف را همه دیدیم و شنیدیم این ژست سیاسی نشانه چیز دیگری نبود جز خودنمایی به اصطلاح جناح اسهال طلب حکومتی به سرکردگی هاشمی رسمنجانی. قدرت نمایی در مقابل جناح دیگر رژیم! حالا این داستان پیام فرستادن اسرائیل دیگر داستان جالبی است! جناح اسهال طلب حکومتی می‌گوید چنین پیامی دریافت نشده. جناح […]

1 پیام

Nov 21 2013

سگ معترض

سالهای قبل از خروج من از ایران، همان سالهای خوشی که هنوز حکومت آخوندی مستقر نشده بود. توی کوچه ما اول‌های کوچه خانه یکی از رفقا بود. این رفیق ما یک سگ داشت که هر وقت از در آن خانه رد می‌شدی بدون وقفه ,واق واق می‌کرد. ما نامش را گذاشته بودیم سگ معترض چون […]

3 پیام

Feb 27 2013

گربه رقصانی به سبک مقام گنده رهبری

میگم شنیدی دوباره مذاکرات اتمی به آینده موکول شده! میگه آره مگه چیطو؟ میگم این غربی‌ها هم خیلی ساده لوح هستن ها! هنوز نفهمیدن که مقام گنده رهبری سرکارشون گذاشته! میگه مگه نشنیدی قراره در آینده نزدیک مذاکره کنند و گویا قراره ایران فعالیت هاشو در تأسیسات هسته‌ای فردو متوقف کنه! میگم زرشک! این اروپایی‌ها […]

3 پیام

Nov 03 2012

آقا ملوکانه خودشان خواستار مذاکره با شیطان بزرگ هستند!

نوشته: در بخش: سیاسی

فیلمی از مناظره تلویزیونی “امروز دیروز فردا” بین اصغر زاده و شریعتمداری در بین ایرانیان در شبکه‌های اینترنتی بلوا بپا کرده و مجددا تو گویی خر دجال دیده‌اند… باز مجددا رژیم یک فیل هوا کرد و عده‌ای آدم از همه جا بیخبر دراز شده‌اند و خوشحالی می‌کنند که ای ببینید چه نشسته اید که در […]

10 پیام

Apr 15 2012

جام زهر را بپایید!

به تاریخ 01/ 03/ 81 حضرت رهبر در جمع تعدادی بسیجی و سپاهی یک چند کیلو شکر خوردند به این مضمون: عده‌ای‌ دم‌ از مذاكره‌ با آمریکا می‌زنند كه‌ این‌ افراد یا با الفبای‌ سیاست‌ و یا با الفبای‌ غیرت‌ آشنایی‌ ندارند البته ایشان هر از چندگاهی وقتی می‌خواهند الفبای غیرت را در کوزه بگذارند […]

2 پیام

Dec 07 2010

حالا نوبت بازی موش و گربه غرب با ایران رسیده

پس از اینکه چندین سال آخوندها اروپا و آمریکا را سرکار گذاشتند و مدام با بامبول در آوردن مساله هسته‌ای را کش دادند، حالا هم غرب از همان تاکتیک دارد استفاده می‌کند تا آخوندها را بفرستد دنبال نخود سیاه. چرا حالا غرب دارد ایران را سرکار می‌گذارد و نه ایران!؟ دلایلی دارد که آنها را […]

10 پیام

اخبار و مطالب خواندنی