پست های برچسب: مراسم

10.28.2010

خشم گزارشگر تلویزیون دولتی ایران از مراسم مذهبي

یوتوب:

08.3.2009

حاشیه‌هایی از نمایش تنفیذ دولت کودتا: آنها که به تنفیذ کودتا رفتند و آنها که نرفتند

موج سبز آزادی: مراسم تنفیذ دولت کودتا برای اولین بار در 12 سال گذشته، پخش مستقیم نداشت. اما در تصاویری که از این مراسم منتشر شده، بخش‌هایی از حاشیه‌های این نمایش مشخص شده است؛ هرچند این حاشیه‌نویسی مهم نیاز به تکمیل و تصحیح دارد. – احمدی‌نژاد این دفعه دست رهبر را نبوسید، عبای روی شانه‌اش […]

Free Blog Themes and Blog Templates