پست های برچسب: ملت احمق

03.5.2009

فیلم: شایعه حضور حضرت ابوالفضل، سیل عظیمی را به اینجا کشاند!

انتخاب :به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری «انتخاب» از زابل، در 10 روز گذشته ( از اربعین حسینی ) تا کنون شایعه ای در سیستان پخش شده است که در منطقه میلک (20 کیلومتری زابل) مکانی است که «یکی از بزرگان خواب دیده که حضرت ابوالفضل (ع) در آنجا حضور دارد و به دردمندان شفا […]

Free Blog Themes and Blog Templates