پست های برچسب: ممه

08.12.2010

لولو، این چه کاری بود کردی؟ : نوشته‌ای بر شیشه پشت اتومبیل یک شهروند

خبرآنلاین:

04.27.2010

فیلم زلزله ممه‌ای (Boobquake)

یوتوب:

04.26.2010

زلزله ممه‌ای (Boobquake): آهای ملت شرکت کنید در این جهاد اکبر بخدا صواب داره!

Boobquake:

04.23.2010

ما زنان لخت می شویم تا ببینم زلزله می آید یا نه ؟

یونیتد4ایران:روزنامه مترو انگلستان ما زنان لخت می شویم تا ببینم زلزله می آید یا نه ؟! یک آخوند ایرانی گفته است، زنان با پوشیدن لباس های سکسی، باعث وقوع زلزله می شوند، برای همین یک کمپین براه افتاده است تا نشان دهد که او اشتباه می کند. ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا است، […]

Free Blog Themes and Blog Templates