پست های برچسب: منشور

09.10.2010

منشور حقوق بشر کورش صبح امروز وارد کشور شد

مهرنیوز: منشور حقوق بشر کوروش موسوم به استوانه کوروش صبح جمعه وارد کشور و تحویل موزه ایران باستان شد. به گزارش خبرنگار مهر، لوح کورش که قرار است به مدت چهارماه در ایران بماند فردا از محفظه ویژه، با حضور رئیس موزه ملی بریتانیا و نمایندگانی از دو کشور ایران و انگلستان باز و پس […]

06.15.2010

متن بیانیه شماره 18 و منشوری برای جنبش سبز، موسوی: با قامتی سرافراز گرچه مجروح و حبس کشیده ایستاده ایم

کلمه: میرحسین موسوی به مناسبت سالروز انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای صادر کرد. نخست وزیر ۸ سال کشور در این بیانیه منشوری برای جنبش سبز تدوین نموده که شامل اهداف، راهکار ها و هویت جنبش سبز است و آن را به عنوان متنی پیشنهادی برای جنبش سبز در معرض دید و قضاوت افکار عمومی و […]

Free Blog Themes and Blog Templates