پست های برچسب: موسیقی زیرزمینی

10.31.2009

«عقب نشینی جدید رهبر در عرصه موسیقی»

رادیوفردا: دستور آقای خامنه ای در باره تشکیل «كارگروه‌های ويژه» ‌برای «بررسی مسائل مربوط به موسيقی» و «تعیین مصاديق و موارد مختلف به صورت جزئی»، در میان گزارش های داغ سیاسی گم شد اما این خبر با انگشت نهادن بر یکی از مشکلات مهم فقه شیعه و یکی از تناقض های جدی در برنامه ریزی […]

05.30.2009

ترانۀ ناسروده لس آنجلس- تهران: تأثیر متقابل

رادیوفرانسه: طی سال هایی که موسیقی در ایران تقریباً تعطیل شده بود، کار هنرمندان لس آنجلسی، مشتاقان موسیقی را در ایران تا اندازه ای تغذیه می کرد. اما با شروع مجدد فعالیت ها در داخل کشور، وضعیت تغییر کرد و روند تازه ای در عرصۀ موسیقی شکل گرفت. ترانۀ ناسروده در دهۀ شصت خورشیدی، کاست […]

03.12.2009

‘کیوسک’ شرقی در باغ وحش جهانی

بی بی سی: کم نیستند کسانی که گروه “کیوسک” را نوک پیکان جنبش موسیقی زیرزمینی ایران می دانند؛ عنوانی که با انتشار سومین آلبوم این گروه در خارج از مرزهای ایران، بیش از گذشته جالب توجه می شود. “باغ وحش جهانی” عنوان سومین آلبوم کیوسک است که به تازگی منتشر شده و این گروه با […]

Free Blog Themes and Blog Templates