پست های برچسب: نجف آباد

12.23.2009

برای پاسداری از بیوت آیات عظام منتظری و صانعی صورت گرفت: مردم اصفهان و نجف آباد راهی قم شدند

نوروز: فوری/ در پی تعرض به خانه های آیت الله منتظری و آيت الله صانعی شماری زیادی از دوستداران و هواداران اين دو مرجع شيعه شبانه برای پاسداری از حریم بیوت آنها از شهرهای اصفهان و نجف آباد راهی قم شده اند. حدود 1000 نفر از نیروهای بسیجی و لباس شخصی با حمله به دفتر […]

Free Blog Themes and Blog Templates