پست های برچسب: نژاد سیدعلی

04.17.2009

فرزند آسید علی متولد شد: بزغاله شبيه انسان در استهبان متولد شد

فارس: رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان استهبان گفت: يك رأس بزغاله خارق‌العاده كه از ناحيه سر و سينه شبيه انسان است، در شهرستان استهبان متولد شد. به گزارش خبرگزاري فارس جعفر صادقي به تشريح تولد اين موجود عجيب پرداخت و گفت: امروز يك رأس بزغاله تلف شده به شبكه دامپزشكي شهرستان استهبان آورده شد، كه از […]

Free Blog Themes and Blog Templates