پست های برچسب: همت شمالی

02.5.2009

تخریب مشهورترین باغ‌های کشور در شیراز

پیک ایران: فرهنگ آشتی : درختان باغ دشتی از مجموعه باغ‌های قصردشت شیراز که با مجوز کمیسیون ماده پنج شهرداری شیراز تغییر کاربری داده شده، تخریب شد. این باغ که به نام باغ گردو راستی نیز شناخته می‌شود در خیابان همت شمالی(ایمان شمالی) شیراز قرار دارد و در مالکیت شهرداری است. بخش عمده‌ای از درختان […]

Free Blog Themes and Blog Templates