پست های برچسب: هوشنگ امیر احمدی

08.6.2010

کیهان دست مشایی را رو می‌کند؟

فرارو: پس از تکذیب دعوت از هوشنگ امیر احمدی برای حضور در همایش ایرانیان خارج از کشور از سوی اسفندیار رحیم مشایی، روزنامه کیهان امروز ادعا کرد ایمیل این دعوت نامه را در اختیار دارد و آن را منتشر می‌کند. حضور هوشنگ امیر احمدی در چند روز اخیر در تهران حاشیه‌های فراوانی در پی داشته […]

08.3.2010

عصبانیت هوشنگ امیراحمدی از کتمان تلاش برای لاپوشانی حضورش در ایران، کارت دعوتم را منتشر می کنم

خبرآنلاین: هوشنگ امیر احمدی گفت: اگر تا فردا موضوع حضور من در ایران روشن نشود، متن و کارت دعوتنامه برای شرکت در همایش ایرانیان خارج از کشور را منتشر می‌کنم. به گزارش تابناک، روز گذشته حضور هوشنگ امیر احمدی از سوی مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور تکذیب شد. جانشین رییس جمهور در شورایعالی امور ایرانیان […]

Free Blog Themes and Blog Templates