پست های برچسب: ورزشگاه

10.22.2010

شیرازی ها خواهان تغییر نام ورزشگاه ساخته نشده شان شدند/ سعدی به جای آزادی!

شفاف: شیرازی ها می خواهند ورزشگاه ساخته نشده شان از « آزادی» به سعدی تغییر نام یابد. ورزشگاه 50 هزار نفره ای که شاید روزگاری به بهره برداری برسد! ایسنا: با توجه به این که شیراز دارای ورزشگاهی به نام حافظیه است، به نظر می رسد ورزشگاه جدید شیرازی‌ها هم نام سعدی را به خود […]

Free Blog Themes and Blog Templates