پست های برچسب: وکیل آباد

08.30.2010

اعدامهای خاموش در زندان وکیل آباد مشهد ادامه دارد

جرس: اعدامی ها را در گروههای هفتاد نفره به سالن ملاقات شرعی زندان وکیل آباد می آورند و ساعتی به غروب مانده به طور دسته جمعی و با طناب های داری که از تهران فرستاده شده به دار آویخته می شوند. اعدامی ها تا چند لحظه مانده به موعد اعدام نمی دانند که برای چه […]

Free Blog Themes and Blog Templates