پست های برچسب: وکیل دادگستری

11.14.2010

«بازداشت سه وکیل دادگستری در فرودگاه امام خمینی»

رادیو کوچه: بر اساس گزارش‌های رسیده، روز شنبه،‌ سه وکیل دادگستری پس از بازگشت به ایران از کشور ترکیه، توسط نیروهای امنیتی مستقر در فرودگاه بازداشت شده‌اند. به گزارش سایت مجذوبان نور، ساعت 4 صبح امروز‌، سارا صباغیان‌، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی سه وکیل دادگستری در مراجعت از کشور ترکیه در فرودگاه امام خمینی […]

Free Blog Themes and Blog Templates