پست های برچسب: پارتی بازی

10.29.2010

سرانجام پارتی‌بازی در حد اتحادیه اروپا، پشت صحنه راه‌اندازی یورونیوز فارسی!

آینده: این دو نفر از چهره های سیاسی و یا خبرنگاران كوچ كرده نیستند و از اتباع قدیمی ایرانی ساكن فرانسه هستند. همین دو نفر براساس برنامه قبلی از ورود نیروهای كوچ كرده در فرانسه جلوگیری كردند و از جذب نیروهای داخل ایران به بهانه امكان همكاری آنها با دستگاه های امنیتی ایران مهر ممنوع […]

01.8.2010

خبر انتصاب "مهدي احمدي نژاد" در رياست جمهوري صحت ندارد

خُسن آقا: صمد آقای پرویز صیاد را که همگی بیاد دارید؟ در یکی از اپیزودها سرکار استوار از صمد در باره یک فراری می‌پرسد. صمد هم چون تهدید شده بود که چیزی نگوید پاسخ می‌دهد: به خدا سرکار استوار مو ندیدم کسی بره توی اون لوله قایم بشه. حالا حکایت کار این تکذیب‌های حکومت گران […]

Free Blog Themes and Blog Templates