پست های برچسب: پرچم

03.5.2010

ازهم رنگ های عجیب برای پرچم رسمی کشور در مراسمی رسمی ؛ آقایان این رنگ مشکی هم انعکاس نور است ؟

شفاف: اما این بار رنگی به پرچم جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است که معلوم نیست این رنگ از کجا آمده است . بازهم رنگ سبز پرچم تحت الشعاع رنگی دیگر و این بار رنگ مشکی قرار گرفته است .این در حالی است که مطابق اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « پرچم رسمی […]

02.21.2010

جسارتاً پرچم ایران مارو پس بده

کلمه: حین همین بحث ها دوباره یکی در زد و آمد داخل خانه کوچک خاله پیرزن. خودش را پرچم ایران معرفی کرد. خاله پیرزن گفت؛ وای ننه چرا رنگ و روت عوض شده؟، چیزخورت کردن؟، چرا صورتت سبز بود، آبی شده؟ کلمه: ابراهیم رها در طنزی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد نوشت:در یک […]

02.20.2010

انعکاس نور باعث تغییر رنگ پرچم شد!

خُسن آقا: دروغ که خناق نیست، آقای رئیس جمهور هر گهی دلشان می خواهد بخورند فقط مرتبه دیگر یادشان باشد نور را درست تنظیم کنند! جرس: دفتر احمدی نژاد بعد از چند روز، توضیحاتی را در خصوص تغییر رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی ایران در برنامه رسمی کنفرانس خبری داده است. در پی درج انتقادی […]

Free Blog Themes and Blog Templates