پست های برچسب: پینوکیو

02.20.2010

انعکاس نور باعث تغییر رنگ پرچم شد!

خُسن آقا: دروغ که خناق نیست، آقای رئیس جمهور هر گهی دلشان می خواهد بخورند فقط مرتبه دیگر یادشان باشد نور را درست تنظیم کنند! جرس: دفتر احمدی نژاد بعد از چند روز، توضیحاتی را در خصوص تغییر رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی ایران در برنامه رسمی کنفرانس خبری داده است. در پی درج انتقادی […]

Free Blog Themes and Blog Templates