پست های برچسب: چاقوکش

02.13.2009

اطرافیان چماقدار و چاقو کش خاتمی !!!

خزعلی: کیهان؛ جریده انحصار و قدرت، شب نامه ای که به غلط روزنامه گویند! با پول من و شما از صندوق بیت المال ارتزاق کرده، به ریش من و شما می خندد، و حنا می بندد، هر چند حنایش رنگی ندارد! کیهانی ها امید وار بودند بتوانند خاتمی را مرعوب کنند تا نیاید، اما سید […]

Free Blog Themes and Blog Templates