پست های برچسب: کاریکاتور

07.26.2010

ناگفته های میرحسین موسوی!

خودنویس:

07.8.2010

رابطه دین و سیاست

خودنویس:

06.22.2010

و اما کارتون ادیتوریال و مسائل مرتبط

خودنویس: میزان آشنایی بعضی از دوستانی که در باره کارتون قضاوت می‌کنند، معمولا در حدی نیست که به راحتی قضاوت کنند. مثلا وقتی بسیاری از سردبیران رسانه، فرق کارتون و کاریکاتور را نمی‌دانند و بر اساس همین عدم شناخت ارزش‌گذاری هم می‌کنند، نمی‌توان انتظار زیادی داشت. گناه این کم اطلاعی با ما کارتونیست‌هاست. هفته گذشته […]

06.18.2010

قدیس سبز

نیک آهنگ:

06.16.2010

بیانیه شماره 300 موسوی!

نیک آهنگ:

06.5.2010

خط الاغ و تو دهنی به طلحه وزبیر!

خودنویس:

05.26.2010

مدرک جعلی

روز:

05.10.2010

آیت الله مهاجرانی همراه با حجت السلام و مسلمین نبوی

منبع

04.21.2010

فرزند بیشتر زندگی بهتر!

بهار:

04.10.2010

تلاش مضاعف مموتی!

نیک آهنگ کوثر:

Free Blog Themes and Blog Templates