پست های برچسب: کانون قدرت

03.28.2009

قرارگاه خاتم النبیاء کانون قدرت اقتصادی و نظامی

افوس: احمد طباطبائی بخش عمده ای از کارخانه لوله سازی اهواز توسط سپاه پاسداران خریده شده است. کارخانه را به چهارصد میلیون تومان چوب حراج زدند، اما نه برای من و شما، بلکه برای دوستان و یاران همراه آقای رئیس جمهور که نظامی اند و سپاهی. مثل سردار صادق محصولی وزیر کشور. ظاهرا کارخانه در […]

Free Blog Themes and Blog Templates