پست های برچسب: کما

08.31.2010

زندانی سياسی ارژنگ داودی در چهل و هشتمين روز اعتصاب غذا به کما فرو رفت، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

گویانیوز: بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” زندانی سياسی ارژنگ داودی از شب گذشته در چهل و هشتمين روز اعتصاب غذا در حالت کما فرو رفت جان اين زندانی سياسی در معرض خطر جدی قرار گرفته است و احتمال وقوع يک حادثه ناگوار برای اين زندانی سياسی بسيار محتمل است. […]

12.14.2009

شايعه بستری شدن سردار رادن در بيمارستان مسيح دانشوری (توضيح و خبر تکميلی)

خُسن آقا: جشن واجبی خوران! پیک ایران: بنا به گزارش دريافتی، سردار احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از دو هفته پيش در بخش ويژه بيمارستان مسيح دانشوری بستری شده است. وی در وضعيت کما بسر ميبرد . شايان ذکر است که رادان به همراه سعيد مرتضوی يکی از متهمان اصلی جنايات صورت گرفته […]

Free Blog Themes and Blog Templates