Tag Archive 'کودک'

Sep 29 2012

سقوط اخلاقی اپوزیسیون ایرانی

نوشته: در بخش: اجتماعی,سیاسی

سیاست ورزی تا کجا و به چه قیمتی!؟ آیا برای رسیدن به اهداف سیاسی باید اخلاق را هم زیرپا گذاشت و فدا کرد!؟ به سخن دیگر آیا می توان تنها برای رسیدن به هدفی از هر ابزاری استفاده کرد؟ همان تئوری که حزب توده سالها سیاست خود را بر پایه آن پی ریزی کرده بود […]

7 پیام

اخبار و مطالب خواندنی