پست های برچسب: کورش

09.13.2010

کوروش! از خواب برخیز که برایت چفیه آورده‌ایم!

خودنویس: عکس احمدی‌نژاد در حالی که چفیه بر گردن کوروش می‌اندازد بسیار با معنی و گویا بود. از یک نظر نماد شکست کامل ایدئولوژی اسلامی بود که ۳۲ سال تمام خواست هویت ایرانی ایرانیان را پس از اسلام قراردهد ولی بازهم شکست خورد. این ایدئولوژی در آن زمان که طرفدارانی داشت. چهارشنبه سوری را متعلق […]

09.10.2010

منشور حقوق بشر کورش صبح امروز وارد کشور شد

مهرنیوز: منشور حقوق بشر کوروش موسوم به استوانه کوروش صبح جمعه وارد کشور و تحویل موزه ایران باستان شد. به گزارش خبرنگار مهر، لوح کورش که قرار است به مدت چهارماه در ایران بماند فردا از محفظه ویژه، با حضور رئیس موزه ملی بریتانیا و نمایندگانی از دو کشور ایران و انگلستان باز و پس […]

03.11.2009

هرگزنخواب کورش

از طریق میل: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید زیرا دل سپاهان، نقش جهان […]

Free Blog Themes and Blog Templates