پست های برچسب: گروگانگیری

06.5.2009

اعلام تلویحی اوباما در قاهره: ماجرای مصدق به جای گروگانگیری توسط ایرانی ها

بازتاب: البته فائق آمدن بر چندین دهه بی اعتمادی بین دو کشور آسان نیست اما می توان با شهامت، صداقت و عزم راسخ در این راه گام برداشت و افزود که اگرچه مسایل متعددی برای گفتگو بین دو کشور وجود دارد، اما ایالات متحده آماده است بدون پیش شرط و بر اساس احترام متقابل، در […]

Free Blog Themes and Blog Templates