پست های برچسب: گورستان شهدا

01.20.2009

آیا گورستان خاوران ویران می شود؟

رادیوفرانسه: گزارشهای انتشار یافته در محافل سیاسی خارج از کشور نشان میدهد که مسئولین حکومتی در “گورستان های تهران ” در صدد ویران کردن بخشی از گورستانی برآمده اند که “گورستان خاوران” نامیده می شود. دوتن از روزنامه نگاران مقیم خارج از ایران با انتشار مقاله ای در همین رابطه در سایتهای خبری که “ماموران […]

Free Blog Themes and Blog Templates