پست های برچسب: یهودی

10.6.2010

حکایت همسر خشایارشا و حکم جواز 'زنای مشروع'

‎‌بی‌بی‌سی: آری شوات، خاخام اسرائیلی با استناد به کتاب مقدس نظر داده است که زنان یهودی، حتی اگر شوهر داشته باشند، از لحاظ دینی مجازند برای کسب اطلاعات یا خدمت به امنیت ملی با دشمن همبستر شوند و این عملشان گناه محسوب نمی شود. خاخام شوات اظهارنظر خود را در مقاله ای با عنوان “زنا […]

10.8.2009

دیدگاه های شخصی منشــه امیـــر

سایت وزارت امور خارجه اسرادیل: چه کسی اصرار دارد شایع کند که احمدی نژاد در اصل یهودی به دنیا آمده وخانواده اش به اسلام گرویده اند؟ از دو روز پیش که روزنامه انگلیسی “دیلی تلگراف” در گزارشی جنجالی ادعا کرد که محمود احمدی نژاد تبار یهودی دارد و خانواده اش در دوران کودکی او به […]

10.3.2009

Mahmoud Ahmadinejad revealed to have Jewish past

Telegraph: Mahmoud Ahmadinejad’s vitriolic attacks on the Jewish world hide an astonishing secret, evidence uncovered by The Daily Telegraph shows. By Damien McElroy and Ahmad Vahdat Ahmadinejad showing papers during election. It shows that his family’s previous name was Jewish A photograph of the Iranian president holding up his identity card during elections in March […]

Free Blog Themes and Blog Templates