پست های برچسب: یورونیوز

10.29.2010

سرانجام پارتی‌بازی در حد اتحادیه اروپا، پشت صحنه راه‌اندازی یورونیوز فارسی!

آینده: این دو نفر از چهره های سیاسی و یا خبرنگاران كوچ كرده نیستند و از اتباع قدیمی ایرانی ساكن فرانسه هستند. همین دو نفر براساس برنامه قبلی از ورود نیروهای كوچ كرده در فرانسه جلوگیری كردند و از جذب نیروهای داخل ایران به بهانه امكان همكاری آنها با دستگاه های امنیتی ایران مهر ممنوع […]

10.21.2010

آغاز كار یورونیوز فارسی از هفته آینده

آینده: سرویس جدید شبكه یورونیوز به زبان فارسی از هفته آینده شروع به كار می‌كند. به گزارش آتی‌نیوز آغاز به كار این شبكه به دنبال مناقصه اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد كه یورونیوز برنده آن شد و قرارداد آن در آذرماه سال گذشته این شبكه و كمیسیون اروپا به امضا رسید. پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان تله […]

Free Blog Themes and Blog Templates