پست های برچسب: MMS

03.31.2009

تذكر دادستان كل كشور درباره MMS

بازتاب: وي در اين نامه نوشت: اصل پيشگيري ايجاب مي کند به منظور جلوگيري از بروز پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اختلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان تدابير بازدارنده و قابليت هاي کنترلي و نظارتي موثري اعمال شود. “قربانعلي دري نجف آبادي” دادستاني کل کشور از “محمد سليماني” وزير […]

Free Blog Themes and Blog Templates