30.07.2009

نماینده قروه : چهره های کارآمد ، ریسک حضور در دولت دهم را نمی پذیرند

تابناک آنلاین: سید عماد حسینی نماینده قروه با اشاره به حذف وزرای اطلاعات وارشاد گفت: حذف این دو وزیر که از چهرهای موجه کابینه بودند، در واپسین روزهای دولت نهم کابینه احمدی نژاد را برای استفاده از چهر های موجه وکار آمد با مشکل مواجه کرده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم گفت بعید میدانم افراد موجه وکار آمد که دانش وتخصص آنها می تواند باعث تحول در شرایط کشور شود ریسک حضور در دولت دهم را بپزیرند .

سید عماد حسینی نماینده قروه در گفت وگو با «فردا» با اشاره به حذف وزرای اطلاعات وارشاد گفت: حذف این دو وزیر که از چهرهای موجه کابینه بودند، در واپسین روزهای دولت نهم کابینه احمدی نژاد را برای استفاده از چهر های موجه وکار آمد با مشکل مواجه کرده است .

نماینده قروه اظهار داشت: هیچ گاه یک چهره کار آمد وبا تجربه وارد دولتی نمی شود که از فردای حضورش در این دولت خبر نداشته باشد .

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه عزل وزیران حق رییس جمهور است گفت: امید وار هستیم رییس جمهور دلایل خود را برای تحولات بیان کند .

وی با بیان اینکه اخلاق وروحیات شخصی احمدی نژاد برای همه مشخص است اظهار داشت: کسانی وارد دولت دهم میشوند که هرروز خود را برای عزل شدن آماده کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه رفتار احمدی نژاد در برخورد با وزرا به ضرر کشور است ابراز امید واری کرد رییس دولت دهم با تغییر در نگاهش در مورد کابینه افراد توانمندی را به مجلس معرفی کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates