06.08.2009

تحلیف کودتاچیان

عکس زیر مربوط می‌شود به مراسم تحلیف ا.ن. در عکس علاوه بر گروهبان قندلی با موهای رنگ کرده، سه شریک دیگر کودتاچیان، عزیز جعفری فرمانده کل سپاه، آقاوحید منقل چی سید علی شیره ای و احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شوند. ردیف پشت سر کودتاچیان دکتر تقلبی کردان را مشاهده می‌کنید و باقی صندلی‌های خالی را. از این گویا تر نمی‌شد اوضاع کودتاچیان را ترسیم کرد، آفرین به عکاس خبرگزاری مهر که با این عکس بخوبی اوضاع امروز کودتاچیان و متقلبین را به تصویر کشیده.

منبع عکس خبرگزاری مهر

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates