06.08.2009

حکومت نظامی: چرا “سردار نجار” با لباس نظامی به مجلس نرفت؟

عصرایران: در حالی که امروز ، فرماندهان ارشد نظامی مانند سردار احمدی مقدم ، با لباس های فرم نظامی در مجلس حاضر شده بودند ، سرتیپ نجار ، با کت و شلوار معمولی به مجلس رفت.
عصرایران – هر چند فهرست های مختلف ارائه شده درباره اعضای دولت دهم ، هنوز نهایی نشده اند و در بهترین حالت ، صرفاً ناظر به افرادی هستند که توسط رئیس جمهور و اطرافیانش در حال بررسی اند ، اما لباس های سردار مصطفی محمد نجار در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی ، می تواند نشانه ای از خروج او از وزارت دفاع و پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عزیمت اش به یک پست غیر نظامی باشد.

به گزارش عصرایران ، در حالی که امروز ، فرماندهان ارشد نظامی مانند سردار احمدی مقدم ، با لباس های فرم نظامی در مجلس حاضر شده بودند ، سرتیپ نجار ، با کت و شلوار معمولی به مجلس رفت.

حال با توجه به خبرهای رسیده درباره احتمال تصدی وزارت کشور توسط نجار ، تعویض لباس های سبز نظامی با کت و شلوار غیر نظامی در یک مراسم کاملاً رسمی ، می تواند قرینه ای بر درستی این گمانه زنی باشد که سردار ، دیگر ولو در ظاهر سردار نخواد بود و در پست سیاسی وزارت کشور مشغول به کار خواهد بود.

پیشتر نیز سردار محمدباقر ذوالقدر ، پس از رفتن به وزارت کشور و تصدی پست معاونت در آن ، کت و شلواری شده بود

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates