05.09.2009

بازهم رسانه کمی ملی گاف می‌دهد: تبلیغ صهیونیسم در سیما با هدف انحراف افکار عمومی

آینده: گروهی که همۀ مخالفان سیاسی خود را به همکاری با اسرائیل متهّم می کنند، از گروهکی منحرف و صهیونیستی آنرهم در آستانۀ روز جهانی قدس تجلیل می‌کنند! رهبر فرق بر لزوم اشغال سرزمینهای فلسطینی و سرنگونی نظام اسلامی ایران تأکید می کرد.وی با تجویز تجاوز دسته جمعی به دختران جوان اسباط دوازده گانۀ اسرائیل فراهم آورد؛گرچه از 12فرزند او نُه نفر در آتش سوزی مردند
الف.میم(دین پژوه) با ارسال یاداشتی به آینده نوشته است:

سه شنبه شب گذشته (دهم شهریور ماه 1388)، شبکه سوم سیما به پخش گزارشی مستند دربارۀ قتل عام فرقۀ “داودیان” اقدام کرد.

در این گزارشِ قدیمی که بنابه قراینی اخیراً مورد تدوین مجدّد قرارگرفته، حملۀ FBI به مجتمع مسکونی این فرقه واقع در ایالت تگزاس مورد بحث و بررسی واقع شد و با هدف حمله به رِژیم حاکم بر ایالات متحده، اعضای فرقۀ مذکور مورد تبلیغ قرار گرفتند.

البته بی آنکه به مبانی اعتقادی آنان و مدافعانشان کوچکترین اشاره ای صورت گیرد.

در اینکه حمله به این مجتمع با چه تجهیزاتی انجام گرفته و قربانیان خردسالی که در “خودسوزی” دسته جمعی این فرقه کشته شدند، بی گناه بوده اند حرفی نیست.

امّا اینکه گروهی از هموطنان “انحصار طلب” ما که همۀ مخالفان سیاسی خود را رَجماً بالغیب به همکاری با رژیم صهیونیستی متهّم می کنند، با هدف پوشاندن اشتباهات خود در مهار اغتشاشات اخیر کشور، از گروهکی منحرف و صهیونیستی که از قضا از حامیان سرسخت رژیم اشغالگر قدس به شمار می آید تجلیل کنند، آن هم در رسانۀ ملّی و در آستانۀ روز جهانی قدس جای بسی تعجّب دارد!

نکته اینجاست که رهبر معنوی فرقۀ مذکور،”فرمون واین هاول”، همان کسی است که خود را “مسیح موعود یهودیان” می دانست و با تمسّک به باورهای “صهیونیسم مسیحی”، بر لزوم اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل تأکید می کرد.

این فرد که بعدها و طی دو مرحله ابتدا به نام “کورش”-پادشاه ایران و منجی یهودیان – و سپس “دیوید” ملقّب شد، همان فردی است که در سالهای دهۀ هشتاد میلادی و در سخنرانی های گوناگون خود بر لزوم سرنگونی هرچه سریعتر نظام اسلامی حاکم بر ایران تأکید می کرد.

تکیه بر لزوم زمینه سازی برای جنگ جهانی سوّم در خاورمیانه به هدف برقراری سلطنت هزارساله از دیگر اقدامات این فرقه بود، این مسأله تا به آنجا پیش رفت که با تجویز تجاوز دسته جمعی به دختران جوان توسط رهبر فرقه، زمینۀ پیدایی مجدّد آنچه اسباط دوازده گانۀ اسرائیل خوانده می شد فراهم آمد؛ گرچه از دوازده فرزند به دنیا آمده برای او نُه نفر در آتش سوزی مجتمع جان خود را از دست دادند.

جالب آنکه تابوتی که “دیوید کورش” در آن دفن شد، در درون پرچم اسرائیل پیچیده شده بود و انتقام حملۀ FBI به “زرادخانه دیوید کورش” را “تیموتی مک وی” از پلیس آمریکا گرفت. زمانی که مقر پلیس فدرال ایالات متحدّه در اوکلاهما سیتی به وسیلۀ انفجاری انتحاری به آتش کشیده شد.

نکتۀ آخر ترجمۀ “عملیات طوفان صحرا” به “طوفان های صحرایی و پدیده های طبیعی” است که “سواد”بالای مترجم محترم و مدیر و تهیه کننده “گروه سیاسی” شبکۀ سوّم سیما را می رساند!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates