05.11.2009

کليپ موزيک : «ای شیردلان، وقت شکار آمده امروز»

پیک ایران: مردمک : «ژوان» یک خانواده هنری است که اعضای آن با هم زندگی کرده و از نوازندگان توانا بشمار می‌آیند و سرپرستی آن را رهام سبحانی بر عهده دارد.
گروه «ژوان» در سال 1383 تاسیس شد و «ژوان» یک کلمه کردی است به معنی آمیزش دو دلداده.
«چاوش» در راست پنجگاه، موسیقی گوش‌نوازی است که شعر آن را فرخی یزدی سروده است.
یوتوب:

می‌گوید:

برخيز كه دشمن به ديار آمده امروز

ای شيردلان، وقت شكار آمده امروز

برخيز كه از دشمن آشفته بپرسيم

در خاک دليران، به چه كار آمده امروز

این خصم زبون، آگه از اندیشه ما نیست

در ساحت خورشید ، غبار آمده امروز

این همره باد، آگه از اسرار درون نیست

پاییز به پیکار بهار آمده امروز

ما عاشق و سرمست و علمدار و سلحشور

او بی‌خبر از عالم یار آمده امروز

مست رخ جانانه ز بیگانه نترسد

این شعله، به مرگ شب، به كار آمده امروز

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates